VODJA PROJEKTOV za PODROČJE STROJNIŠTVA

Tomaž KALAN, dipl. inž. str. 

041 978 487


VODJA PROJEKTOV za KANALIZACIJE, ČISTILNE NAPRAVE in TEHNOLOGIJO

Drago KALAN, univ. dipl. kem. 

041 325 714