Podjetje KALKEM, d.o.o., Podreča, je družinsko podjetje ustanovljeno leta 1990. Podjetje je registrirano za opravljanje dejavnosti trgovine, posredovanja, projektiranja, inženiringa, proizvodnje in konzultantskih uslug.

V letu 2008 smo svoje znanje začeli vključevati tudi v projektiranje NIZKOENERGIJSKIH in PASIVNIH stavb.

Od  leta 2010 je projektiranje in gradnja NIZKOENERGIJSKIH ter PASIVNIH objektov postala »STANDARDNA« gradnja.

Večina projektov (gradnja pasivne stanovanjske hiše) je bila poslana na EKOSKLAD, kjer so vsem investitorjem na podlagi naših načrtov s področja STOJNIŠTVA odobrili nepovratna sredstva. Do leta 2020 smo sprojektirali že več kot 150 nizkoenergijskih ali pasivnih stanovanjskih hiš.


SMERNICE pri IZDELAVI NAČRTOV s področja STOJNIŠTVA

Vsi naši načrti so usmerjeni v prihodnost, kar v naših očeh pomeni varčevanje energije in to na vseh področjih:

– pasivna in aktivna izraba sonca (priprava sanitarne tople vode, pomoč pri ogrevanju),

– uporaba biomase – kotli na uplinjevanje (edina energija ki jo Slovenija izvaža),

– uporaba alternativnih virov –  (voda, zemlja, zrak),

– uporaba deževnice (zalivanje, pranje in pomivanje, splakovanje),

– prezračevanje z rekuperacijo toplote in vračanjem vlage,

– prezračevanje in klimatizacija z uporabo adiabatskega hlajenja odpadnega zraka,

– uporaba SPTE naprav (kogeneracija) na ZP (zemeljski plin), OTTO motor,

– uporaba SPTE naprav (kogeneracija) na BIO (bio plin), STIRLING motor,

– uporaba SPTE naprav (kogeneracija) na lesno biomaso (sekance), OTTO in DIESEL motor.


SMERNICE pri IZDELAVI NAČRTOV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Vsi naši načrti komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave) so usmerjeni v prihodnost, kar v naših očeh pomeni varčevanje pri:

– investiciji,

– obratovanju in vzdrževanju,

– porabi energije za obratovanje.


VIZIJA  PODJETJA

Vsi naši načrti so usmerjeni v prihodnost, kar v naših očeh pomeni varčevanje energije glede na zadnje stanje gradbene, strojne in tehnološke tehnike.

Z načrtovanjem se približujemo skoraj nič energijskim objektom.